FANDOM


Sea_shell-ikona.png Ta artykuł jest jedynie zalążkiem zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go, aby Grover dostał puszkę.
Głoszę prawdę, a ludzie tęsknią za prawdą o śmierci.

–Claymore do Lamii, Pamiętniki PółbogówClaymore - doktor, który badał, co stanie się jeśli człowiek umrze. Bohater opowiadania "Syn magii". Napisał książkę pt. "Droga do śmierci". Nie wierzył w istnienie życia pozagrobowego, ani żadnych bóstw. Pod koniec opowiadania daje się zabić Lamii, aby dać szansę Alabasterowi na wypowiedzenie zaklęcia, by ją zniszczyć. Hekate przywraca go do życia jako "mgielnika". Ma opiekować się Alabastrem.